Mnohé se povedlo

Změny ve vztahu k životnímu prostředí v posledním čtvrtstoletí hýbaly touto zemí víc, než neutěšené politické, hospodářské a sociální poměry. Ale velkým pokrokem v oblastech ochrany životního prostředí, zejména ochrany vod a rostlin a zvěře jsme se dostali na úroveň nejvyspělejších zemí, přestože rezervy stále zůstávají. Na druhou stranu kapitalistická výroba a obrovský nárůst sem a tam dopravovaného materiálu, zejména po silnicích, způsobily, že například znečištění vzduchu je dnes horší než před převratem v roce 1989. Co se tedy vlastně povedlo?

Voda jako základ

Tím nejdůležitějším pro lidský život obecně je voda. To nejvíce vidíme na utrpení lidí v oblastech světa, kde nejen čistá a nezávadná, ale vůbec jakákoliv voda, mnohdy chybí. Proto je největší vymožeností péče o životní prostředí zajištění dostatečných zdrojů nezávadné vody. S tím ovšem úzce souvisí i čištění vod znečištěných, použitých, odváděných v kanalizaci z domovů i průmyslových podniků.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup